У кошику немає товарів
аптеки працюють з 8** до 20**, у вихідні з 9** до 19**
НАТРИЯ ХЛОРИД р-р д/инф. 9 мг/мл бутылка 400 мл

НАТРИЯ ХЛОРИД р-р д/инф. 9 мг/мл бутылка 400 мл

rx
Код товару: 174364
35,00 грн
в наявності
Ціна і наявність актуальні на: 18.08.2022
Написати скаргу
  • До поїздки в аптеку уточнюйте наявність, ціну і термін придатності в цікавій для Вас аптеці.
  • Зовнішній вигляд товару в аптеці може відрізнятися від товару на сайті.
  • Інформація про виробника та його назва на сайті може відрізнятися від реальної.
  • Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана як керівництво до самолікування.
  • Самолікування може бути небезпечним для Вашого здоров'я! Перед застосуванням, проконсультуйтеся з лікарем!
для медичного застосування препарату
 
НАТРІЮ ХЛОРИД
(SODIUM CHLORIDE)
 
Склад:
діюча речовина: натрію хлорид;
1 мл розчину містить натрію хлориду 9 мг;
допоміжна речовина: вода для ін’єкцій.
 
Лікарська форма. Розчин для інфузій.
 
Фармакотерапевтична група.
Кровозамінники та перфузійні розчини. Розчини електролітів. Код АТС В05Х А03.
 
Клінічні характеристики.
Показання.
Для поповнення нестачі рідини в організмі та у комплексі заходів інтенсивної терапії; як розчинник інших сумісних лікарських засобів. Може застосовуватися місцево для промивання ран, слизової оболонки носа, а також катетерів і систем для трансфузії.
 
Протипоказання.
Гіпергідратація, гіперхлоремія, гіпернатріємія, хлоридний ацидоз, стани, пов’язані з небезпекою
розвитку набряку легенів.
Препарат не застосовують для промивання очей при офтальмологічних операціях.
 
Спосіб застосування та дози.
Призначають внутрішньовенно, ректально та зовнішньо.
Вводять внутрішньовенно краплинно до 3 л і більше розчину на добу зі швидкістю 4-10 мл/кг/годину, залежно від клінічної ситуації та рівня втрати рідини; застосовують перорально; призначають у клізмах по 75-100 мл; застосовують для промивання ран, слизових оболонок.
 
Побічні реакції.
Не спостерігаються при правильному застосуванні лікарського засобу. При проведенні масивних інфузій можливий розвиток хлоридного ацидозу.
 
Передозування.
Може призвести до хлоридного ацидозу, збільшення виведення калію з організму, гіпергідратації та гіперволемії, внаслідок чого може розвинутися серцева недостатність. При появі симптомів зазначених станів введення препарату слід припинити, оцінити стан хворого та надати адекватну допомогу.
 
 
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Препарат може бути застосований за показаннями.
 
Діти.
Дітям при шоковій дегідратації (без визначення лабораторних показників) вводять 20-30 мл/кг.У подальшому режим дозування коригується залежно від лабораторних показників. Загальна добова доза залежить від водно-електролітного балансу тощо.
 
Особливості застосування.
При тривалому введенні, особливо у великих об’ємах, контролюють рівень електролітів у плазмі та сечі, а також діурез.
Обережно вводять хворим із порушенням видільної функції нирок, з декомпенсованими вадами серця, при набряково-асцитичному синдромі у хворих на цироз печінки.
Одночасне призначення з кортикостероїдами чи кортикотропіном потребує постійного контролю рівня електролітів крові.
При шокових станах і втратах крові одночасно із застосуванням Натрію хлориду розчину 0,9% можна здійснювати гемотрансфузію, переливання плазми і плазмозамінників.
 
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Не впливає.
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Препарат сумісний з більшістю лікарських засобів, тому його застосовують для розчинення різних лікарських засобів - за винятком тих препаратів, які не сумісні з натрію хлоридом як розчинником.
 
Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка. Натрію хлориду розчин 0,9 % нормалізує водно-сольовий баланс і ліквідує дефіцит рідини в організмі людини, який розвивається при дегідратації або через акумуляцію позаклітинної рідини у вогнищах великих опіків і травм, при операціях на органах черевної порожнини, перитоніті.
Натрію хлориду розчин 0,9 % поліпшує перфузію тканин, підвищує ефективність гемотрансфузійних заходів при масивних крововтратах і тяжких формах шоку.
Виявляє також дезінтоксикаційний ефект внаслідок короткочасного підвищення об’єму рідини, Зниження концентрації токсичних продуктів у крові, активації діурезу.
Фармакокінетика. Швидко виводиться із судинної системи. Препарат утримується в судинному руслі короткий час, після чого переходить до інтерстиціального та внутрішньоклітинного сектора. Через 1 годину в судинах залишається лише приблизно половина введеного розчину. Дуже швидко солі та рідина починають виводитися нирками, підвищуючи діурез.
 
Фармацевтичні характеристики.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора, безбарвна рідина.
 
Несумісність. Не встановлена.
 
Термін придатності. 5 років.
 
Умови зберігання.
Зберігати при температурі не вище 25 °С.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
 
Упаковка.
По 200 і 400 мл у пляшках скляних.
 
Категорія відпуску. За рецептом.
 
Виробник.
ТОВ фірма «Новофарм-Біосинтез».
ПАТ «Галичфарм»
 
Місцезнаходження.
Україна, 11700, Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Житомирська, 38.
Україна, 79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8.
 
Заявник.
ПAT «Галичфарм».
 
Місцезнаходження.
Україна, 79024, м. Львів, вул. Опришківська, 6/8.
 
 
 
ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
 
НАТРИЯ ХЛОРИД
(SODIUM CHLORIDE)
 
Состав:
действующее вещество: натрия хлорид;
1 мл раствора содержит натрия хлорида 9 мг;
вспомогательное вещество: вода для инъекций.
 
Лекарственная форма. Раствор для инфузий.
 
Фармакотерапевтическая группа.
Кровозаменители и перфузионные растворы. Раствор электролитов. Код АТС В05Х А03.
 
Клинические характеристики.
Показания.
Для, восполнения недостатка жидкости в организме и в комплексе мер интенсивной терапии; как растворитель других совместимых лекарственных средств. Может применяться местно для промывания ран, слизистой оболочки носа, а также катетеров и систем для трансфузии.
 
Противопоказания.
Гипергидратация, гиперхлоремия, гипернатриемия, хлоридный ацидоз, состояния, связанные с опасностью развития отека легких.
Препарат не применяют для промывания глаз при офтальмологических операциях.
 
Способ применения и дозы.
Назначают внутривенно, ректально и наружно.
Вводят внутривенно капельно до 3 л и больше раствора в сутки со скоростью 4-10 мл/кг/час, в зависимости от клинической ситуации и уровня потери жидкости; применяют перорально; Назначают в клизмах по 75-100 мл; применяют для промывания ран, слизистых оболочек.
 
Побочные реакции.
Не наблюдаются при правильном применении лекарственного средства. При проведении массивных инфузий возможно развитие хлоридного ацидоза.
 
Передозирование.
Может привести к хлоридному ацидозу, увеличению выведения калия из организма, гипергидратации и гиперволемии, вследствие чего может развиться сердечная недостаточность. ІІри появлении симптомов указанных состояний введение препарата следует прекратить, оценить состояние пациента и оказать адекватную помощь.
 
Применение в период беременности и кормления грудью.
Препарат может быть применен по показаниям.
 
Дети.
Детям при шоковой дегидратации (без определения лабораторных показателей) вводят 20-30 мл/кг. В дальнейшем режим дозирования корригируется в зависимости от лабораторных показателей. Общая суточная доза зависит от водно-электролитного баланса и т.п.
 
Особенности применения.
При длительном введении, особенно в больших объемах, контролируют уровень электролитов в плазме и моче, а также диурез.
Осторожно вводят пациентам с нарушением выделительной функции почек, с декомпенсированными пороками сердца, при отечно-асцитическом синдроме у пациентов с циррозом печени.
Одновременное назначение с кортикостероидами или кортикотропином требует постоянного контроля уровня электролитов крови.
При шоковых состояниях и потерях крови одновременно с применением Натрия хлорида раствора 0,9% можно осуществлять гемотрансфузию, переливание плазмы и плазмозаменителей.
 
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.
Не влияет.
 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие формы взаимодействий. Препарат совместим с большинством лекарственных средств, поэтому его применяют для растворения различных лекарственных средств за исключением тех препаратов, которые не совместнимы с натрием хлоридом как растворителем.
 
Фармакологические свойства.
Фармакодинамика. Натрия хлорида раствор 0,9 % нормализует водно-солевой баланс и ликвидирует дефицит жидкости в организме человека, который развивается при дегидратации или через аккумуляцию внеклеточной жидкости в очагах обширных ожогов и травм, при операциях на органах брюшной полости, перитоните.
Натрия хлорида раствор 0,9 % улучшает перфузию тканей, повышает эффективность гемотрансфузионных мероприятий при больших кровопотерях и тяжелых формах шока.
Оказывает также дезинтоксикационный эффект в результате кратковременного повышения объёма жидкости, снижения концентрации токсических продуктов в крови, активации диуреза.
Фармакокинетика. Быстро выводится из сосудистой системы. Препарат содержится в сосудистом русле короткое время, после чего переходит в интерстициальный и внутриклеточный сектор. Через 1 час в сосудах остается лишь приблизительно половина введенного раствора. Очень быстро соли и жидкость начинают выводиться почками, повышая диурез.
 
Фармацевтические характеристики.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.
 
Несовместимость. Не установлена.
 
Прок годности. 5 лет.
 
Условия хранения.
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
 
Упаковка.
По 200 мл и 400 мл в бутылках стеклянных.
 
 
Категория отпуска. По рецепту.
 
Производитель.
ООО фирма «Новофарм-Биосинтез».
ПАО «Галичфарм».
 
Местонахождение.
Украина, 11700, Житомирская обл., г. Новоград-Волынский, ул. Житомирская, 38.
Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8.
 
Заявитель.
ПАО «Галичфарм».
 
Местонахождение.
Украина, 79024, г. Львов, ул. Опрышковская, 6/8.
НАТРИЯ ХЛОРИД
Натисніть на одне або кілька діючих речовин для пошуку аналогів за складом.
Аналоги - товари, що мають те саме міжнародне непатентована найменування.
В аптеці бувають ліки-аналоги.
Співробітники аптеки допоможуть Вам ознайомитися з інформацією і підібрати ліки, якщо препарат проходить перереєстрацію або знятий з виробництва.
Дорогий препарат іноді можна замінити більш дешевим аналогом.
Для заміни товару на аналог обов'язково проконсультуйтеся з лікарем або провізором.
Можна знайти, впорядкувати препарати низьких цін. Можуть відрізнятися дози діючих речовин.

Відгуки аптеки

 
Список відгуків порожній
Додати відгук
Черкаси, Дніпро, Вінниця, Рівне, Чернігів, Львів