У кошику немає товарів
АЦЕСОЛЬ розчин для інфузій 400мл

АЦЕСОЛЬ розчин для інфузій 400мл

rx
Код товару: 70803
62,00 грн
в наявності
Ціна і наявність актуальні на: 19.07.2024
Написати скаргу
  • До поїздки в аптеку уточнюйте наявність, ціну і термін придатності в цікавій для Вас аптеці.
  • Зовнішній вигляд товару в аптеці може відрізнятися від товару на сайті.
  • Інформація про виробника та його назва на сайті може відрізнятися від реальної.
  • Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана як керівництво до самолікування.
  • Самолікування може бути небезпечним для Вашого здоров'я! Перед застосуванням, проконсультуйтеся з лікарем!
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
Ацесоль
(Acesolum)
 
Склад:
діючі речовини: натрію ацетат тригідрат, натрію хлорид, калію хлорид;
100 мл розчину містять: натрію ацетату тригідрату 200 мг, натрію хлориду 500 мг, калію хлориду 100 мг;
іонний склад на 1000 мл препарату: Na+ 100 ммоль, K+ 13 ммоль, Cl¯ 99 ммоль,
ацетат 15 ммоль;
допоміжні речовини: вода для ін’єкцій.
 
Лікарська форма. Розчин для інфузій.
 
Фармакотерапевтична група. Розчини, що застосовуються для корекції порушень електролітного балансу. Електроліти. Код АТС В05В В01.
 
Клінічні характеристики.
Показання.
Корекція електролітних та кислотно-лужних порушень у комплексі заходів інтенсивної терапії, при дегідратації та інтоксикації організму, які виникають при різних захворюваннях (у т. ч. гостра дизентерія, харчова токсикоінфекція, холера Ель-Тор).
 
Протипоказання.
Підвищена чутливість до компонентів препарату. Стани, що супроводжуються гіперкаліємією, гіпернатріємією, гіпергідратацією, загроза розвитку набряку мозку і легень, тяжкі захворювання нирок та печінки.
 
Спосіб застосування та дози.
Баланс введеної та втраченої рідини необхідно визначати кожні 6 годин!
Вводити внутрішньовенно струминно або краплинно. Перед застосуванням розчин підігріти до +36-38 оС. Невідкладна регідратаційна терапія хворих для виведення зі стану гіповолемічного шоку полягає у 1-3 годинному струминному введенні препарату. Протягом першої години препарат вводять у кількості, що відповідає 7-10 % маси тіла хворого. У подальшому струминне введення замінити на краплинне. Вводити протягом 24-48 годин зі швидкістю 40-120 крапель на хвилину.
Загальна кількість введеного розчину має відповідати об’єму втраченої рідини.
 
Побічні реакції.
Можливий розвиток гіперкаліємії. При проведенні масивних інфузій можливі метаболічні порушення. У цих випадках препарат замінюють препаратом Дисоль до нормалізації електролітного балансу. При індивідуальній гіперчутливості до будь-якого компоненту препарату можливі алергічні реакції.
 
Передозування. 
Спостерігається посилення симптомів побічної дії.
Лікування: заміна препарату Ацесоль на препарат Дисоль до нормалізації електролітного балансу.
 
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Досвід  застосування препарату у період вагітності та годування груддю відсутній.
 
Діти.
Даних щодо обмеження застосування препарату дітям немає. Режим коригується залежно від лабораторних показників та маси тіла дитини.
 
Особливості застосування.
Препарат застосовують під контролем лабораторних досліджень електролітного балансу. З обережністю вводять хворим з порушенням видільної функції нирок.
 
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Дані стосовно впливу препарату на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами відсутні, оскільки препарат застосовують лише в умовах стаціонару.
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Не встановлено.
 
Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка. Ацесоль є осмотично збалансованим комбінованим препаратом.
Розчин проявляє дезінтоксикаційну та гемодинамічну дію: зменшує гіповолемію, запобігає згущенню крові та розвитку метаболічного ацидозу, покращує капілярний кровообіг, посилює діурез.
Фармакокінетика. Препарат утримується в судинному руслі протягом короткого часу. Швидко виводиться із судинного русла та переходить в інтерстиціальний та внутрішньоклітинний простір. Виводиться нирками, підвищуючи діурез.
 
Фармацевтичні характеристики.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина, теоретична осмолярність – 227 мосмоль/л, рН 6,5-7,5.
 
Несумісність. Не встановлена.
 
Термін придатності. 5 років.
 
Умови зберігання. Зберігати при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці. Заморожування препарату за умови зберігання герметичності пляшки не є протипоказанням до використання. Незмочуваність внутрішньої поверхні пляшки не є протипоказанням до застосування препарату.
 
Упаковка. По 400 мл у пляшках.
 
Категорія відпуску. За рецептом.
 
Виробник. Закрите акціонерне товариство «Інфузія».
 
Місцезнаходження. Україна, м. Вінниця, вулиця А. Іванова, будинок 55.
 
 
 
ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата
Ацесоль
(Acesolum)
 
Состав:
действующие вещества: натрия ацетат тригидрат, натрия хлорид, калия хлорид;
100 мл раствора содержат: натрия ацетат тригидрата 200 мг, натрия хлорида 500 мг, калия хлорида 100 мг;
ионный состав на 1000 мл препарата: Na+ 100 ммоль, K+ 13 ммоль, Cl¯ 99 ммоль, ацетат 15 ммоль;
вспомогательные вещества: вода для инъекций.
 
Лекарственная форма. Раствор для инфузий.
 
Фармакотерапевтическая группа. Растворы, применяемые для коррекции нарушений электролитного баланса. Электролиты. Код АТС В05В В01.
 
Клинические характеристики.
Показания.
Коррекция электролитных и кислотно-щелочных нарушений в комплексе мероприятий интенсивной терапии, при дегидратации и интоксикации организма, которые возникают при различных заболеваниях (в т.ч. острая дизентерия, пищевая токсикоинфекция, холера Эль-Тор).
 
Противопоказания.
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Состояния, что сопровождаются гиперкалиемией, гипернатриемией, гипергидратацией, угроза развития отека мозга и легких, тяжелые заболевания почек и печени.
 
Способ применения и дозы.
Баланс введенной и потерянной жидкости необходимо определять каждые 6 часов!
Вводить внутривенно струйно или капельно. Перед применением раствор подогреть до
+36-38 оС. Неотложная регидратационная терапия больных для выведения из состояния гиповолемического шока заключается в 1-3 часовом струйном введении препарата. В течение первого часа препарат вводят в количестве, соответствующем 7-10 % массы тела больного. В дальнейшем струйное введение заменяют капельным. Вводят в течение 24-48 часов со скоростью 40-120 капель в минуту.
Общее количество вводимого раствора должно соответствовать объему утраченной жидкости.
 
Побочные реакции.
Возможно развитие гиперкалиемии. При проведении массивных инфузий возможны метаболические нарушения. В этих случаях препарат заменяют препаратом Дисоль до нормализации электролитного баланса. При индивидуальной гиперчувствительности какого либо компонента препарата возможны аллергические реакции.
 
Передозировка.
Наблюдается усиление симптомов побочного действия.
Лечение: замена препарата Ацесоль на препарат Дисоль до нормализации электролитного баланса.
 
Применение в период беременности или кормления грудью.
Опыт применения препарата в период беременности и кормления грудью отсутствует.
 
Дети.
Данных относительно ограничений применения препарата детям нет. Режим корригируется в зависимости от лабораторных показателей и массы тела ребенка.
 
Особенности применения.
Препарат применяют под контролем лабораторных исследований электролитного баланса. С осторожностью вводят больным с нарушениями выделительной функции почек.
 
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.
Данные, касающиеся влияния препарата на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами, отсутствуют, поскольку препарат применяют только в условиях стационара.
 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий.
Не установлено.
 
Фармакологические свойства.
Фармакодинамика. Ацесоль является осмотически сбалансированным комбинированным препаратом. Раствор оказывает дезинтоксикационное и гемодинамическое действие: уменьшает гиповолемию, предотвращает сгущение крови и развитие метаболического ацидоза, улучшает капиллярное кровообращение, усиливает диурез.
Фармакокинетика. Препарат удерживается в сосудистом русле кратковременно. Из сосудистого русла переходит в интерстициальное и внутриклеточное пространство. Выводится почками, усиливая диурез.
 
Фармацевтические характеристики.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость; теоретическая осмолярность – 227 мосмоль/л; рН 6,5-7,5.
 
Несовместимость. Не установлено.
 
Срок годности. 5 лет.
 
Условия хранения. Хранить при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте. Замораживание препарата при условии сохранения герметичности бутылки не является противопоказанием к применению. Несмачиваемость внутренней поверхности бутылки не является противопоказанием к применению препарата.
 
Упаковка. По 400 мл в бутылках.
 
Категория отпуска. По рецепту.
 
Производитель. Закрытое акционерное общество «Инфузия».
 
Местонахождение. Украина, г. Винница, улица А. Иванова, дом 55.
НАТРИЯ ХЛОРИД+НАТРИЯ АЦЕТАТ+КАЛИЯ ХЛОРИД
Натисніть на одне або кілька діючих речовин для пошуку аналогів за складом.
Аналоги - товари, що мають те саме міжнародне непатентована найменування.
В аптеці бувають ліки-аналоги.
Співробітники аптеки допоможуть Вам ознайомитися з інформацією і підібрати ліки, якщо препарат проходить перереєстрацію або знятий з виробництва.
Дорогий препарат іноді можна замінити більш дешевим аналогом.
Для заміни товару на аналог обов'язково проконсультуйтеся з лікарем або провізором.
Можна знайти, впорядкувати препарати низьких цін. Можуть відрізнятися дози діючих речовин.

Відгуки аптеки

 
Список відгуків порожній
Додати відгук
Черкаси, Дніпро, Вінниця, Рівне, Чернігів, Львів