У кошику немає товарів
аптеки працюють з 8** до 20**, у вихідні з 9** до 19**
НАТРІЮ ХЛОРИД розчин для інфузій 0,9% 400мл

НАТРІЮ ХЛОРИД розчин для інфузій 0,9% 400мл

rx
Код товару: 21035
43,00 грн
в наявності
Ціна і наявність актуальні на: 28.05.2023
Написати скаргу
  • До поїздки в аптеку уточнюйте наявність, ціну і термін придатності в цікавій для Вас аптеці.
  • Зовнішній вигляд товару в аптеці може відрізнятися від товару на сайті.
  • Інформація про виробника та його назва на сайті може відрізнятися від реальної.
  • Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана як керівництво до самолікування.
  • Самолікування може бути небезпечним для Вашого здоров'я! Перед застосуванням, проконсультуйтеся з лікарем!

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування препарату

НАТРІЮ ХЛОРИД

(Sodium chloride)
Склад:
діюча речовина: натрію хлорид;
1 мл розчину містить натрію хлориду  9 мг;
допоміжні речовини: вода для ін’єкцій.
 
Лікарська форма. Розчин для інфузій.
 
Фармакотерапевтична група. Кровозамінники та перфузійні розчини. Розчини електролітів. Код АТС В05Х А03.
 
Клінічні характеристики.
Показання. Для поповнення нестачі рідини в організмі та у комплексі заходів інтенсивної терапії; як розчинник інших сумісних лікарських засобів. Можна застосовувати місцево для промивання ран, слизової оболонки носа, а також катетерів і систем для трансфузії.
 
Протипоказання. Гіпергідратація, гіперхлоремія, гіпернатріємія, хлоридний ацидоз, стани, пов’язані з небезпекою розвитку набряку легенів.
Препарат не застосовувати для промивання очей при офтальмологічних операціях.
 
Спосіб застосування та дози. Призначати внутрішньовенно, ректально та зовнішньо.
Вводити   внутрішньовенно краплинно   до  3 л і більше розчину на добу  зі   швидкістю  4-10 мл/кг/годину, залежно від клінічної ситуації та рівня втрати рідини; застосовувати перорально; призначати у клізмах по 75-100 мл; застосовувати для промивання ран, слизових оболонок.
 
Побічні реакції. Не спостерігаються при правильному застосуванні лікарського засобу. При проведенні масивних інфузій можливий розвиток хлоридного ацидозу.
 
Передозування. Може призвести до хлоридного ацидозу, збільшення виведення калію з організму гіпергідратації та гіперволемії, внаслідок чого може розвинутися серцева недостатність. При появі симптомів зазначених станів введення препарату слід припинити, оцінити стан хворого та надати адекватну допомогу.
 
Застосування у період вагітності або годування груддю. Препарат можна застосовувати за показаннями.
 
Діти. Дітям при шоковій дегідратації (без визначення лабораторних показників) вводити 20-30 мл/кг. У подальшому режим дозування коригується залежно від лабораторних показників. Загальна добова доза залежить від водно-електролітного балансу.
 
Особливості застосування.
При тривалому введенні, особливо у великих об’ємах, слід контролювати рівень електролітів у плазмі та сечі, а також діурез.
Обережно вводити хворим із порушенням видільної функції нирок, з некомпенсованими вадами серця, при набряково-асцитичному синдромі у хворих на цироз печінки.
Одночасне призначення з кортикостероїдами чи кортикотропіном потребує постійного контролю рівня електролітів крові.
При шокових станах і втратах крові одночасно із застосуванням 0,9 % розчину Натрію хлориду  можна здійснювати гемотрансфузію, переливання плазми і плазмозамінників.
 
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами. Не впливає.
 
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Препарат сумісний з більшістю лікарських засобів, тому його можна застосовувати для розчинення різних лікарських засобів – за винятком тих препаратів, які не сумісні з натрію хлоридом як розчинником.
 
Фармакологічні властивості.
Фармакодинаміка.
0,9 % розчин натрію хлориду нормалізує водно-сольовий баланс і ліквідує дефіцит рідини в організмі людини, який розвивається при дегідратації або через акумуляцію позаклітинної рідини у вогнищах великих опіків і травм, при операціях на органах черевної порожнини, перитоніті.
0,9 % розчин натрію хлориду поліпшує перфузію тканин, підвищує ефективність гемотрансфузійних заходів при масивних крововтратах і тяжких формах шоку. 
Виявляє також дезінтоксикаційний ефект внаслідок короткочасного підвищення об’єму рідини, зниження концентрації токсичних продуктів у крові, активації діурезу.
Фармакокінетика.
Швидко виводиться із судинної системи. Препарат утримується в судинному руслі короткий час, після чого переходить до інтерстиціального та внутрішньоклітинного сектора. Через 1 годину в судинах залишається лише приблизно половина введеного розчину. Дуже швидко солі та рідина починають виводитися нирками, підвищуючи діурез.
 
Фармацевтичні характеристики.
Основні фізико-хімічні властивості: прозора безбарвна рідина.
 
Несумісність. Не встановлена.
 
Термін придатності.  3 роки.
 
Умови  зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25°С. Зберігати у недоступному для дітей місці. При зберіганні допускається заморожування препарату за умови збереження цілісності пляшки.
 
Упаковка.
По 100 мл або 200 мл, або 250 мл,  або 400 мл, або 500 мл у пляшках скляних.
 
Категорія відпуску. За рецептом.
 
Виробник.  ТОВ фірма «Новофарм-Біосинтез».
 
Місцезнаходження.   Україна,   11700, Житомирська обл.,  м. Новоград-Волинський,   вул. Житомирська, 38.
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению препарата

 

НАТРИЯ ХЛОРИД

(Sodium chloride)

Состав:
действующее вещество: натрия хлорид;
1 мл  раствора содержит натрия хлорида  9 мг;
вспомогательные вещества: вода для инъекций.
 
Лекарственная форма. Раствор для инфузий.
 
Фармакотерапевтическая группа. Кровозаменители и перфузионные растворы. Растворы электролитов. Код АТС В05Х А03.
 
Клинические характеристики.
Показания. Для восполнения недостатка жидкости в организме и в комплексе мер интенсивной терапии; как растворитель для других совместимых лекарственных средств. Можно применять местно для промывания ран, слизистой оболочки носа, а также катетеров и систем для трансфузии.
 
Противопоказания. Гипергидратация, гиперхлоремия, гипернатриемия, хлоридный ацидоз, состояния, связанные с опасностью развития отека легких.
Препарат не применять для промывания глаз при офтальмологических операциях.
 
Способ применения и дозы. Назначать внутривенно, ректально и наружно.
Вводить  внутривенно  капельно  до  3 л  и  больше   раствора  в  сутки со  скоростью   4-10 мл/кг/час, в зависимости от клинической ситуации и уровня потери жидкости; применять  перорально; назначать в клизмах по 75-100 мл; применять для промывания ран, слизистых оболочек.
 
Побочные реакции. Не наблюдаются при правильном применении лекарственного средства. При проведении массивных инфузий возможно развитие хлоридного ацидоза.
 
Передозировка. Может привести к хлоридному ацидозу,  увеличению выведения калия из организма, гипергидратации и гиперволемии, вследствие чего может развиться сердечная недостаточность. При появлении симптомов указанных состояний введение препарата следует прекратить, оценить состояние пациента и оказать адекватную помощь.
 
Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат можно применять  по показаниям.
 
Дети. Детям при шоковой дегидратации (без определения лабораторных показателей) вводить 20-30 мл/кг. В дальнейшем режим дозирования корректируется в зависимости от лабораторных показателей. Общая суточная доза  зависит от водно-электролитного баланса.
 
Особенности применения. При длительном введении, особенно в больших объемах, следует контролировать уровень электролитов в плазме и моче, а также диурез.
Осторожно вводить пациентам с нарушением выделительной функции почек, с декомпенсированными пороками сердца, при отечно-асцитическом синдроме у пациентов с циррозом печени.
Одновременное назначение с кортикостероидами или кортикотропином требует постоянного контроля уровня электролитов крови.
При шоковых состояниях и потерях крови одновременно с применением 0,9 % раствора Натрия хлорида можно осуществлять гемотрансфузию, переливание плазмы и плазмозаменителей.
 
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами. Не влияет.
 
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Препарат совместим с большинством лекарственных средств, поэтому его можно применять для растворения различных лекарственных средств за исключением тех препаратов, которые не совместимы с натрия хлоридом, как растворителем.
 
Фармакологические свойства.
Фармакодинамика.
0,9 % раствор натрия хлорида нормализует водно-солевой баланс и ликвидирует дефицит жидкости в организме человека, развивающийся при дегидратации или через  аккумуляцию внеклеточной жидкости в очагах обширных ожогов и травм, при операциях на органах брюшной полости, перитоните.
0,9 % раствор натрия хлорида улучшает перфузию тканей, повышает эффективность гемотрансфузионных мероприятий при больших кровопотерях и тяжелых формах шока. 
Оказывает также дезинтоксикационный эффект в результате кратковременного повышения объема жидкости, снижения концентрации токсических продуктов в крови, активации диуреза.
Фармакокинетика.
Быстро выводится из сосудистой системы. Препарат содержится в сосудистом русле короткое время, после чего  переходит в интерстициальный и внутриклеточный сектор. Через 1 час в сосудах остается лишь приблизительно половина  введенного раствора. Очень быстро соли и жидкость начинают выводиться почками, повышая диурез.
 
Фармацевтические характеристики.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.
 
Несовместимость. Не установлена.
 
Срок годности. 3 года.
 
Условия хранения.  Хранить  в оригинальной упаковке  при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для детей месте. При хранении допускается замораживание препарата при условии сохранности целостности бутылки.
 
Упаковка. По 100 мл или 200 мл, или 250 мл, или 400 мл, или500 мл в бутылках стеклянных.
 
Категория отпуска. По рецепту.
 
Производитель. ООО фирма «Новофарм-Биосинтез».
 
Местонахождение.      Украина,  11700,    Житомирская  обл.,  г.  Новоград-Волынский,
ул. Житомирская, 38.
НАТРИЯ ХЛОРИД
Натисніть на одне або кілька діючих речовин для пошуку аналогів за складом.
Аналоги - товари, що мають те саме міжнародне непатентована найменування.
В аптеці бувають ліки-аналоги.
Співробітники аптеки допоможуть Вам ознайомитися з інформацією і підібрати ліки, якщо препарат проходить перереєстрацію або знятий з виробництва.
Дорогий препарат іноді можна замінити більш дешевим аналогом.
Для заміни товару на аналог обов'язково проконсультуйтеся з лікарем або провізором.
Можна знайти, впорядкувати препарати низьких цін. Можуть відрізнятися дози діючих речовин.

Відгуки аптеки

 
Список відгуків порожній
Додати відгук
Черкаси, Дніпро, Вінниця, Рівне, Чернігів, Львів